cohaipodcast

Góc Tri Ân

Mina | Branding strategist

Mina là branding strategist đang sinh sống và làm việc tại Đài Loan. Hiện tại, Mina đang phụ trách công việc lên chiến lược tạo

ĐỌC TIẾP