Mina | Branding strategist

Mina là branding strategist đang sinh sống và làm việc tại Đài Loan. Hiện tại, Mina đang phụ trách công việc lên chiến lược tạo sức ảnh hưởng, chấp bút cho các Influencers/CEOs và chiến lược thương hiệu, tiếp thị cho các SME. Bên cạnh đó, Mina được biết tới với vai trò Co-founder của dự án The Visible Influencer. Ở dự án này, Mina kết hợp với tác giả/solopreneur Linh Phan cho ra mắt bản tin The Visible Influencer – bản tin đầu tiên về “Nghề Influencer” tại Việt Nam (tính tới thời điểm 09/2022), cùng các khóa học và dịch vụ về xây dựng thương hiệu cá nhân và tạo ảnh hưởng tích cực. 

Website cá nhân: https://www.heymina.co/

Bản tin The Visible Influencer: https://thevisibleinfluencer.substack.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *