Ebook luyện giọng | 50 lá thư gửi chính mình

Tuyển tập những lá thư giúp bạn luyện giọng trong 50 ngày. Nội dung lá thư đơn giản, nhiều cảm xúc giúp luyện đọc truyền cảm. Hãy tưởng tượng bạn đang đọc lá thư cho chính bản thân và những người cần được an ủi, vỗ về!

Mỗi ngày, bạn sẽ đọc một lá thư và ghi âm lại. Bạn có thể sử dụng nội dung này để tạo Reel và đăng lên trên trang cá nhân của chính mình. Tuy nhiên, bạn hãy ghi rõ nguồn là Little Things Matter nhé!

0

Tuyển tập những lá thư giúp bạn luyện giọng trong 50 ngày. Nội dung lá thư đơn giản, nhiều cảm xúc giúp luyện đọc truyền cảm. Hãy tưởng tượng bạn đang đọc lá thư cho chính bản thân và những người cần được an ủi, vỗ về! Mỗi ngày, bạn sẽ đọc một lá thư và ghi âm lại. Bạn có thể sử dụng nội dung này để tạo Reel và đăng lên trên trang cá nhân của chính mình. Tuy nhiên, bạn hãy ghi rõ nguồn là Little Things Matter!

Nếu bạn yêu thích luyện giọng, hãy tham gia nhóm Little Things Matter để cùng giao lưu, học hỏi và chia sẻ nhé!

Chúc bạn luyện giọng vui!
Cô Hai.