Gửi Người Phụ Nữ Tôi Yêu là tuyển tập các bài viết từ thử thách viết về người phụ nữ trong nhóm Yêu Lại Tiếng Việt. Bạn có thể tải quyển mini ebook do mình viết và được biên tập bởi đội ngũ Yêu Lại Tiếng Việt. Chúc mọi người có thêm tình yêu với con chữ và với người phụ nữ xung quanh mình.