Khóa học luyện giọng | 3 kỹ thuật cơ bản cho người mới bắt đầu

Giới thiệu khóa học

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,
Show More

About Course

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,
Show More

Danh sách bài học

Chương 1

  • Bài 1: Giới thiệu chung
    00:00

Chương 2

Chương 3

Chương 4

1,000,000